Hlavný plán 2040

Vláda plánuje ďalej povýšiť Dubaj na jedno z najrenomovanejších miest sveta. S jeho postavením uznávaného globálneho obchodného centra sa rozvoj zameriava predovšetkým na zdokonalenie životnej úrovne jeho obyvateľov. Plán na dosiahnutie tohto cieľa definuje Dubai 2040 Urban Master Plan.

V Dubaji rast populácie výrazne predstihuje ponuku rezidenčných nehnuteľností, čo vedie k dlhodobému nedostatku, najmä v segmente luxusného bývania. Napriek...

Kľúčové ciele Plánu sú modernizácia mestských oblastí Dubaja, zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov, rozvoj dynamických, zdravých a inkluzívnych komunít, zdvojnásobenie zelených a rekreačných oblastí, poskytnutie zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov a zabezpečenie udržateľných a flexibilných spôsobov mobility.

Kľúčové ciele Dubai 2040 Urban Master Plan sú:

 • modernizovať mestské oblasti Dubaja: Deira a Bur Dubai, Centrum a Business Bay, Dubai Marina a JBR, a dve nové centrá - Expo 2020 Centrum a Centrum Dubai Silicon Oasis
 • zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov
 • rozvíjať dynamické, zdravé a inkluzívne komunity a zdvojnásobiť zelené a rekreačné oblasti, aby poskytli zdravé prostredie obyvateľom a návštevníkom
 • poskytnúť udržateľné a flexibilné spôsoby mobility
 • podporiť väčšiu ekonomickú aktivitu a prilákať zahraničné investície do nových sektorov
 • zvýšiť environmentálnu udržateľnosť
 • chrániť kultúrne a mestské dedičstvo emirátu a posilniť puto občanov k starším štvrtiam
 • vypracovať komplexnú legislatívu a plánovať model riadenia na podporu udržateľného rozvoja a rastu.

Do roku 2040 dosiahne Dubaj nasledujúce:

 • zelené a rekreačné priestory sa zdvojnásobia
 • prírodné rezervácie a vidiecke prírodné oblasti budú tvoriť 60 percent celkovej plochy emirátu
 • budú zriadené viaceré zelené koridory, ktoré spoja oblasti služieb, obytné oblasti a pracoviská
 • bude uľahčený pohyb peších, bicyklov a prostriedkov udržateľnej mobility po celom meste
 • plocha pozemkov pre hotely a turistické aktivity sa zvýši o 134 percent a pre komerčné aktivity na 168 štvorcových kilometrov
 • plocha pozemkov pre vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia sa zvýši o 25 percent
 • dĺžka verejných pláží sa zvýši o 400 percent.

Hlavný plán si kladie za cieľ podporovať využívanie hromadnej dopravy, chôdze, cyklistiky a flexibilných prostriedkov dopravy, okrem toho vyvíjať komplexnú databázu plánovania na podporu rozhodovania a zvýšenie transparentnosti.

Dubai 2040 Urban Master Plan integruje Plán rozvoja Hatty, ktorý predpokladá komplexný rozvoj oblasti.

Plán sa tiež snaží rozvíjať integrované udržateľné bytové komplexy, aby vyhovel potrebám občanov. Integrované komunity budú vyvíjané podľa najvyšších plánovacích štandardov, s prízvukom na zelené plochy, obchodné centrá a rekreačné zariadenia zamerané na zlepšenie ľudského blahobytu.


Zdroj: https://u.ae